2410672222 5ο χλμ Εθνικής Οδού Λάρισας - Καρδίτσας, Λάρισα infodegoudi@gmail.com

Ντεγκούδης
Εμπορία Σιδήρου